x
Kontakt

Bioresursteknik för en hållbar utveckling!

Läs mer

Bioresursteknik för en hållbar utveckling!

Kombinera kemi, biologi och ingenjörsvetenskap.

I takt med att klimatet förändras, världsbefolkningen ökar och den globala konsumtionen fortsätter växa står det alltmer klart att dagens oljeberoende behöver ersättas av en biobaserad samhällsekonomi. För att möjliggöra denna omställning måste vi få ökad kunskap om hur växtråvaran kan anpassas och utnyttjas på ett resurseffektivt sätt för att skapa alla de material och produkter vi behöver. Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik syftar till att utbilda ingenjörer med en unik samlad kompetens inom kemi, biologi och ingenjörsvetenskap som kan svara upp mot detta behov och bidra till en hållbar utveckling!

Skogen är en mycket viktigt naturresurs för Sverige och i århundraden har den nyttjats för bränsle, byggmaterial, skogsbruk och industri. Men den förr blomstrande pappersindustrin står idag inför betydande utmaningar då efterfrågan på pappersmassa/tidningspapper stadigt minskar och den behöver därför frångå traditionen att använda skogsråvara till relativt sätt lågvärdiga produkter såsom pappermassa och kartong. För en modern biobaserad samhällsekonomi behöver industrin utveckla effektiva processer för att skapa högvärdiga material och produkter, allt från specialcellulosa och bioetanol till förpackningar och läkemedel, från förnyelsebara råvaror. I grunden för detta ligger den forskning och utveckling som bedrivs på universitet och företag, där idéer och resultat förs från labbänken till fungerande processer i storskala. Genom strategier för hållbar utveckling riktas forsknings- och industrisatsningar. Som civilingenjör i Bioresursteknik kan man verka i alla dessa led av utvecklingsarbetet.

Välkommen till Civilingenjör Bioresursteknik på Umeå universitet!

About_image
Programöversikt
Civilingenjör Bioresursteknik 300 hp på Umeå universitet ger en unik kombination av kemi, biologi och ingenjörsvetenskap. Läs mer om vårt program här!
Chmistry_image
Kemi
För att på bästa sätt kunna utnyttja växtråvaran för nya material och produkter krävs gedigna kunskaper i kemi. Detta är huvudspåret i profilen Grön kemi!
Biology_image
Biologi
Den gröna växten är en solljus-driven kemisk fabrik som kan omvandla luftens koldioxid till de mest fantastiska och nyttiga kemiska ämnen.
Mentorship_image
Mentorskap
Förutom en bred naturvetenskaplig kompetens är våra studenters personliga utveckling det viktigaste dem tar med sig från studietiden! Mentorskapsprogrammet syftar till att stötta och inspirera under utbildningens gång.
News_image
Aktuellt
Läs mer om det senaste på Bioresursteknikprogrammet; artiklar, gästföreläsningar, studiebesök och mer!